مهاجرت از طریق نیروی کار ( Skilled Worker  )

 

شما در مجموع ۲ مرحله امتیاز بندی خواهید داشت که در صورت کسب امتیاز در مرحله اول وارد قسمت دوم خواهید شد :

مرحله اول : ۶ عامل انتخاب برای FEDERAL SKILLED WORKER

شما در این قسمت باید از  ۱۰۰ امتیاز حداقل ۶۷ امتیاز را کسب کنید تا وارد مرحله بعد شوید  در غیر این صورت شما واجد شرایط اقدام از طریق SKILLED WORKER  نیستید

۶ عامل ابتدایی و امتیازات آن  به شرح زیر است :

مهارت های انگلیسی و فرانسه : در این قسمت حداکثر امتیازات قابل کسب ۲۸ خواهد بود. امتیازات شما  بر اساس چهار مهارت – – Writing – Listening -speaking Reading خواهد بود.

 

 

ارائه مدرک زبان  انگلیسی و یا فرانسه برای واجد شرایط بودن الزامی است. این موضوع بدین معناست که اگر شما بدون مدرک زبان هم امتیازات لازم را کسب کنید بازهم واجد شرایط نخواهید بود .

اگر شما برای هر دو زبان انگلیسی فرانسه مایل به ارائه مدرک هستید باید همزمان این کار را انجام دهید.

 

 

سطح زبان اول   امتیاز speaking  امتیاز  Listening   امتیاز Reading    امتیاز   Writing
 CLB  ۹  و  یا بالاتر          ۶          ۶          ۶         ۶
CLB     ۸          ۵          ۵          ۵         ۵
CLB     ۷          ۴          ۴          ۴         ۴
پایینتر از       ۷CLB     بدون نمره     بدون نمره     بدون نمره    بدون نمره

 

 

نمرات معادل امتحان IELTS با CLB

 

سطح CLB IELTS Reading IELTS Writing IELTS Listening IELTS Speaking
۱۰ ۸٫۰ ۷٫۵ ۸٫۵ ۷٫۵
۹ ۷٫۰ ۷٫۰ ۸٫۰ ۷٫۰
۸ ۶٫۵ ۶٫۵ ۷٫۵ ۶٫۵
۷ ۶٫۰ ۶٫۰ ۶٫۰ ۶٫۰
۶ ۵٫۰ ۵٫۵ ۵٫۵ ۵٫۵
۵ ۴٫۰ ۵٫۰ ۵٫۰ ۵٫۰
۴ ۳٫۵ ۴٫۰ ۴٫۵ ۴٫۰

 

نمرات معادل امتحان TEF (فرانسه) با CLB

 

در صورتی که مدرک بعد از ۱ آپریل ۲۰۱۴ صادر شده باشد:

 

سطح CLB TEF

Reading

TEF

Writing

TEF

Listening

TEF

Speaking

۱۰ ۲۶۳-۲۷۷ ۳۹۳-۴۱۵ ۳۱۶-۳۳۳ ۳۹۳-۴۱۵
۹ ۲۴۸-۲۶۲ ۳۷۱-۳۹۲ ۲۹۸-۳۱۵ ۳۷۱-۳۹۲
۸ ۲۳۳-۲۴۷ ۳۴۹-۳۷۰ ۲۸۰-۲۹۷ ۳۴۹-۳۷۰
۷ ۲۰۷-۲۳۲ ۳۱۰-۳۴۸ ۲۴۹-۲۷۹ ۳۱۰-۳۴۸
۶ ۱۸۱-۲۰۶ ۲۷۱-۳۰۹ ۲۱۷-۲۴۸ ۲۷۱-۳۰۹
۵ ۱۵۱-۱۸۰ ۲۲۶-۲۷۰ ۱۸۱-۲۱۶ ۲۲۶-۲۷۰
۴ ۱۲۱-۱۵۰ ۱۸۱-۲۲۵ ۱۴۵-۱۸۰ ۱۸۱-۲۲۵

 

در صورتی که مدرک قبل از آپریل ۲۰۱۴ صادر شده باشد:

 

سطح CLB TEF

Reading

TEF

Writing

TEF

Listening

TEF

Speaking

۱۰ ۲۶۳-۲۷۷ ۳۹۳-۴۱۵ ۳۱۶-۳۳۳ ۳۹۳-۴۱۵
۹ ۲۴۸-۲۶۲ ۳۷۱-۳۹۲ ۲۹۸-۳۱۵ ۳۷۲-۳۹۲
۸ ۲۳۳-۲۴۷ ۳۴۹-۳۷۱ ۲۸۰-۲۹۷ ۳۴۹-۳۷۱
۷ ۲۰۶-۲۳۲ ۳۰۹-۳۴۸ ۲۴۸-۲۷۹ ۳۰۹-۳۴۸
۶ ۱۸۱-۲۰۵ ۲۷۱-۳۰۸ ۲۱۷-۲۴۷ ۲۷۱-۳۰۸
۵ ۱۵۰-۱۸۰ ۲۲۵-۲۷۰ ۱۸۰-۲۱۶ ۲۲۵-۲۷۰
۴ ۱۲۱-۱۴۹ ۱۸۱-۲۲۴ ۱۴۵-۱۷۹ ۱۸۱-۲۲۴

 

برای زبان دوم هم در صورت داشتن مدرک معادل CLB  ۵ در تمامی مهارت ها  ۴ امتیاز

کسب می شود .

 

 

۲–تحصیلات :  شما می توانید تا حداکثر  ۲۵ امتیاز برای تحصیلات کسب نمایید . برای این امر یا با مدرک تحصیلی کانادایی داشته باشید و یا مدرکتان توسط موسسه مورد تایید اداره مهاجرت کانادا  ارزیابی و معادل سازی شده باشد .

حداکثر امتیاز در این بخش ۲۵ می باشد .

 

 

 

نوع تحصیلات                               امتیاز
مدرک دانشگاهی در سطح دکتری و یا معادل آن                                ۲۵
مدرک دانشگاهی در سطح فوق لیسانس و یا معادل آن

مدارک مشاغل تخصصی مانند (پزشکی – دامپزشکی – دندانپزشکی –اپتومتری –حقوق – کایروپراتیک – داروسازی )

مشاغل مربوط به این رشته ها باید در سطح A  در NOCسال۲۰۱۱  باشند و توسط سازمان   تنظیم مقررات استانی تایید شده شده باشند .

 

 

 

۲۳

 ۲مدرک و یا بیشتر مربوط به مقاطع بالاتر از دبیرستان از کانادا و یا معادل آنها (یکی از مدارک باید حداقل دوره ۳ ساله و یا بیشتر باشد مانند لیسانس )

 

                               ۲۲
مدرک بعد از دبیرستان برای دوره بیشتر از ۳ سال (لیسانس )

از کانادا یا معادل آنها

                              ۲۱
مدرک بعد از دبیرستان برای دوره  ۲ سال

از کانادا یا معادل آنها (فوق دیپلم)

                              ۱۹
مدرک بعد از دبیرستان برای دوره  ۱ سال              از کانادا یا معادل آنها                               ۱۵
مدرک دیپلم دبیرستان کانادایی یا معادل آن                                ۵

 

 

۳–تجربه کاری  (حداکثر ۱۵ امتیاز )

برای تعداد سال ها تجربه کاری به صورت تمام وقت (حداقل ۳۰ ساعت در هفته و یا معادل آن به صورت پاره وقت ) که در آن درآمد داشته اید (کار داوطلبی قابل قبول نیست )

 

نوع کار باید در طبقه بندی NOC پیدا شده که آن در اختیار باشد .

 

                         سال تجربه                          امتیاز
۱ سال                            ۹
۲-۳ سال                           ۱۱
۴-۵ سال                           ۱۳
۶  سال یا بیشتر                           ۱۵

 

۴–سن و سال (حداکثر ۱۲ امتیاز )

سن                           امتیاز
 زیر ۱۸ سال                             ۰
۳۵-۱۸                            ۱۲
۳۶                            ۱۱
۳۷                            ۱۰
۳۸                             ۹
۳۹                             ۸
۴۰                             ۷
۴۱                             ۶
۴۲                             ۵
۴۳                             ۴
۴۴                             ۳
۴۵                             ۲
۴۶                             ۱
۴۷ و بیشتر                             ۰

 

 

 

۵–استخدام هماهنگ شده در کانادا    (حداکثر ۱۰ امتیاز )

شما میتوانید در در ازای پیشنهاد کار تمام وقت با حقوق در کانادا قبل از اقدام از طریق SKILLED WORKER   امتیاز دریافت کنید این کار باید دائمی و تمام وقت باشد  (فصلی نباشد ) و در سطح شغل ۰ و یا A یا B در لیست NOC  باشد .

 

۶–سازگار پذیری        (حداکثر ۱۰ امتیاز  )

اگر شما متاهل هستید همسرتان می تواند تا حداکثر ۱۰ امتیاز کسب نماید:

 

                       عامل سازگاری                          امتیاز
سطح زبان همسر (مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه در سطح CLB  ۴ یا بیشتر برای تمامی  مهارت ها )

مدرک باید تایید شده باشد و کمتر از ۲ سال قبل صادر گردیده باشد.

                           ۵
تحصیلات قبلی شما در کانادا

( حداقل ۲ سال تحصیلی  تمام وقت را در کانادا گذرانده باشند. )

                           ۵
سابقه کار قبلی شما در کانادا

(حداقل ۱ سال تمام وقت در کانادا کار کرده باشید با اجازه کار قانونی و شغل شما جزو سطح  ۰ یا A  یا B  در NOC باشد .)

                          ۱۰
سابقه کار قبلی همسر شما در کانادا          (حداقل ۱ سال تمام وقت با اجازه کار قانونی )                            ۵
استخدام هماهنگ شده در کانادا                            ۵
اقوام شما یا همسرتان در کانادا شامل :

-والدین

-پدر بزرگ یا مادر بزرگ

-فرزند

-خواهر یا برادر

-نوه

-عمه – عمو – خاله –دایی

-خواهرزاده، برادرزاده که بالای ۱۸ سال باشد .در کانادا زندگی کند و شهروند کانادا باشد یا اقامت دائم داشته باشد .

 

 

۵

 

 

مرحله دوم (Pool) : بعد از کسب حداقل ۶۷ امتیاز از مرحله اول شما وارد اصطلاحا pool  یا استخر میشوید. در این مرحله شما میتوانید تا ۱۲۰۰ امتیاز کسب کنید. از این ۱۲۰۰ امتیاز ۶۰۰ امتیاز مربوط به عوامل فردی و ۶۰۰ امتیاز مربوط به پیشنهاد کاری از کانادا در صورت وجود می باشد. متقاضیان واجد شرایط بر اساس امتیازات کسب شده طبقه بندی شده و در ۲۵ نوبت در سال بر اساس بیشترین امتیاز کسب شده توسط داوطلبان و با ارسال دعوت نامه برای اقامت دائم اقدام خواهند کرد. متقاضیان تا یک سال در pool خواهند ماند و در صورت عدم دریافت دعوتنامه باید مجددا با ایجاد profile جدید از مرحله اول شروع کنند.

خلاصه ایی از امتیازات برای هر عامل در EXPRESS  ENTRY

عوامل اصلی انسانی

 

             عوامل         امتیاز با همسر       امتیاز بدون همسر
               سن              ۱۰۰              ۱۱۰
           تحصیلات              ۱۴۰              ۱۵۰
              زبان              ۱۵۰              ۱۶۰
      تجربه کاری کانادایی               ۷۰               ۸۰

 

۲–عوامل همسر

 

عوامل امتیاز  (حداکثر ۴۰ امتیاز )
تحصیلات ۱۰
زبان ۲۰
تجربه کاری  کانادایی ۱۰

 

 

 

۳–عوامل تطابق مهارت

                       نوع تحصیلات                    امتیاز (حداکثر ۵۰امتیاز )
            مدرک بالای لیسانس و زبان خوب                                   ۵۰
            مدرک بالای لیسانس و تجربه کاری                                   ۵۰

 

 

 

 

 

 

تجربه کاری خارجی (خارج از کانادا ) امتیاز (حداکثر۵۰ امتیاز )
تجربه کارخارجی با زبان خوب(CLB با سطح۷ و بالاتر) ۵۰

 

با تجربه کاری کانادایی و تجربه کاری خارجی ۵۰

 

 

 

مدرک مهارت (مخصوص شامل تجارت ) امتیاز (حداکثر ۵۰ )
با مدرک مهارت و زبان خوب ۵۰

 

 

جمع موارد ۱ و ۲ و ۳ مجموع حداکثر ۶۰۰ امتیاز  را دارند .

۴–  امتیازات اضافی

عامل امتیاز
استخدام هماهنگ شده (با داشتن پاسخ مثبت از بررسی تاثیربر بازار کار) ۶۰۰
نامزدی PN ۶۰۰

 

جمع موارد ۱ و ۲ و۳ و ۴ مجموع حداکثر ۱۲۰۰ امتیاز دارد .

 

 

ریز امتیازات بخش به بخش

 –۱عوامل انسانی:

–   با همسر حداکثر ۴۶۰ امتیاز برای تمام عوامل

— بدون همسر حداکثر ۵۰۰ امتیاز برای تمام عوامل

 

سن امتیازات با همسر(حداکثر ۱۰۰امتیاز ) امتیاز بدون همسر (حداکثر ۱۱۰امتیاز )
۱۷ و کمتر ۰ ۰
۱۸ ۹۰ ۹۹
۱۹ ۹۵ ۱۰۵
۲۹-۲۰ ۱۰۰ ۱۱۰
۳۰ ۹۵ ۱۰۵
۳۱ ۹۰ ۹۹
۳۲ ۸۵ ۹۴
۳۳ ۸۰ ۸۸
۳۴ ۷۵ ۸۳
۳۵ ۷۰ ۷۷
۳۶ ۶۵ ۷۲
۳۷ ۶۰ ۶۶
۳۸ ۵۵ ۶۱
۳۹ ۵۰ ۵۵
۴۰ ۴۵ ۵۰
۴۱ ۳۵ ۳۹
۴۲ ۲۵ ۲۸
۴۳ ۱۵ ۱۷
۴۴ ۵ ۶
۴۵ سال بعد از آن ۰ ۰

 

 

 

سطح تحصیلات امتیاز با همسر (حداکثر ۱۴۰ امتیاز )  امتیاز بدون همسر (حداکثر ۱۵۰ امتیاز)
زیر دبیرستان                 ۰                  ۰
دیپلم دبیرستان                ۲۸                 ۳۰
مدرک ۱ ساله از دانشگاه، کالج یا فنی حرفه ای یا موسسات دیگر                ۸۴                 ۹۰
مدرک ۲ ساله از دانشگاه کالج یا فنی حرفه ای یا موسسات دیگر                ۹۱                 ۹۸
لیسانس و یا دوره ای ۳ ساله ویا بیشتر در دانشگاه  و کالج یا فنی حرفه ای و موسسات دیگر               ۱۱۲                ۱۲۰
۲عدد مدرک یا بیشتریکی ازآنان باید حداقل ۳ سال و یا بیشتر باشند

 

              ۱۱۹                ۱۲۸
مدرک فوق لیسانس و یا مدرک تخصصی که برای انجام یک شغل با مدرک نیازاست (مانند پزشکی –دامپزشکی –دندانپزشکی –اوپتومتری –حقوق –داروسازی –کایروپراکتیک)  

 

۱۲۶

 

 

۱۳۵

دکتری (Ph.D)               ۱۴۰               ۱۵۰

 

زبان – مهارت های زبان اول

حداکثر امتیاز برای هر مهارت (writing-speaking-listening- reading)

-با همسر ۳۲ امتیاز

-بدون همسر ۳۴ امتیاز

نمره CLB  برای هر مهارت امتیاز با همسر (حداکثر ۱۲۸ امتیاز ) امتیاز بدون همسر (حداکثر ۱۳۶امتیاز )
CLB کمتر از نمره  ۴                  ۰                  ۰
CLB 4 یا ۵                  ۶                  ۶
CLB 6                  ۸                  ۹
CLB 7                 ۱۶                 ۱۷
CLB 8                 ۲۲                 ۲۳
CLB 9                 ۲۹                 ۳۱
CLB 10 یا پایینتر                 ۳۲                 ۳۴

نمرات معادل امتحان IELTS با CLB

 

سطح CLB IELTS Reading IELTS Writing IELTS Listening IELTS Speaking
۱۰ ۸٫۰ ۷٫۵ ۸٫۵ ۷٫۵
۹ ۷٫۰ ۷٫۰ ۸٫۰ ۷٫۰
۸ ۶٫۵ ۶٫۵ ۷٫۵ ۶٫۵
۷ ۶٫۰ ۶٫۰ ۶٫۰ ۶٫۰
۶ ۵٫۰ ۵٫۵ ۵٫۵ ۵٫۵
۵ ۴٫۰ ۵٫۰ ۵٫۰ ۵٫۰
۴ ۳٫۵ ۴٫۰ ۴٫۵ ۴٫۰

 

نمرات معادل امتحان TEF (فرانسه) با CLB

 

در صورتی که مدرک بعد از ۱ آپریل ۲۰۱۴ صادر شده باشد:

 

سطح CLB TEF

Reading

TEF

Writing

TEF

Listening

TEF

Speaking

۱۰ ۲۶۳-۲۷۷ ۳۹۳-۴۱۵ ۳۱۶-۳۳۳ ۳۹۳-۴۱۵
۹ ۲۴۸-۲۶۲ ۳۷۱-۳۹۲ ۲۹۸-۳۱۵ ۳۷۱-۳۹۲
۸ ۲۳۳-۲۴۷ ۳۴۹-۳۷۰ ۲۸۰-۲۹۷ ۳۴۹-۳۷۰
۷ ۲۰۷-۲۳۲ ۳۱۰-۳۴۸ ۲۴۹-۲۷۹ ۳۱۰-۳۴۸
۶ ۱۸۱-۲۰۶ ۲۷۱-۳۰۹ ۲۱۷-۲۴۸ ۲۷۱-۳۰۹
۵ ۱۵۱-۱۸۰ ۲۲۶-۲۷۰ ۱۸۱-۲۱۶ ۲۲۶-۲۷۰
۴ ۱۲۱-۱۵۰ ۱۸۱-۲۲۵ ۱۴۵-۱۸۰ ۱۸۱-۲۲۵

 

در صورتی که مدرک قبل از آپریل ۲۰۱۴ صادر شده باشد:

 

سطح CLB TEF

Reading

TEF

Writing

TEF

Listening

TEF

Speaking

۱۰ ۲۶۳-۲۷۷ ۳۹۳-۴۱۵ ۳۱۶-۳۳۳ ۳۹۳-۴۱۵
۹ ۲۴۸-۲۶۲ ۳۷۱-۳۹۲ ۲۹۸-۳۱۵ ۳۷۲-۳۹۲
۸ ۲۳۳-۲۴۷ ۳۴۹-۳۷۱ ۲۸۰-۲۹۷ ۳۴۹-۳۷۱
۷ ۲۰۶-۲۳۲ ۳۰۹-۳۴۸ ۲۴۸-۲۷۹ ۳۰۹-۳۴۸
۶ ۱۸۱-۲۰۵ ۲۷۱-۳۰۸ ۲۱۷-۲۴۷ ۲۷۱-۳۰۸
۵ ۱۵۰-۱۸۰ ۲۲۵-۲۷۰ ۱۸۰-۲۱۶ ۲۲۵-۲۷۰
۴ ۱۲۱-۱۴۹ ۱۸۱-۲۲۴ ۱۴۵-۱۷۹ ۱۸۱-۲۲۴

 

 

 

 

زبان – مهارت های زبان دوم

حداکثر امتیاز برای هر مهارت (writing-speaking-listening- reading)

-با همسر ۶  امتیاز       (تا حداکثر ۲۲ امتیاز )

-بدون همسر ۶  امتیاز    ( تا حداکثر ۲۴ امتیاز )

 

 نمره جهت برای هر مهارت   امتیاز با همسر (حداکثر ۲۲ امتیاز )   امتیاز بدون همسر (حداکثر ۲۴امتیاز )
       نمره ۴ و یا کمتر                  ۰                  ۰
          نمره ۵ و۶                  ۱                  ۱
          نمره ۷ و ۸                  ۳                  ۳
       نمره ۹ و یا بیشتر                  ۶                  ۶

 

 

       تجربه کار کانادایی   امتیاز با همسر (حداکثر ۷۰ امتیاز ) امتیاز بدون همسر (حداکثر ۸۰ امتیاز )
     هیچ و یا کمتر از یکسال                  ۰                  ۰
              ۱ سال                 ۳۵                 ۴۰
              ۲ سال                 ۴۶                 ۵۳
              ۳ سال                 ۵۶                 ۶۴
              ۴ سال                 ۶۳                 ۷۲
          ۵ سال و بیشتر                 ۷۰                 ۸۰

 

جمع نمرات عوامل انسانی

با همسر حداکثر ۴۶۰ امتیاز

بدون همسر حداکثر ۵۰۰ امتیاز

 

 

۲–امتیازات همسر (در صورت وجود )

 

سطح تحصیلات                          امتیاز
کمتر ازدبیرستان                            ۰
دیپلم دبیرستان                            ۲
دوره ۱ ساله از دانشگاه، کالج یا فنی حرفه ای  ویا موسسات دیگر                            ۶
دوره ۲ساله از دانشگاه کالج یا فنی حرفه ای  ویا موسسات دیگر                            ۷
مدرک لیسانس و یا دوره ۳ سال دردانشگاه٬  کالج یا فنی حرفه ای  ویا موسسات دیگر                            ۸
۲ ویا بیشتر از ۲ مدرک ّیکی از آن باید دوره ۳ ساله ویا بیشتر باشد .                            ۹
مدرک فوق لیسانس و یا مدرک تخصصی

که برای انجام یک شغل با مدرک نیاز است (مانند پزشکی –دامپزشکی –دندانپزشکی –اوپتومتری –حقوق –داروسازی –کایروپراکتیک)

                          ۱۰
دکتری (Ph.D)                           ۱۰

 

 

 

زبان – مهارت های زبان اول همسر (حداکثر ۲۰ امتیاز و یا حداکثر ۵ امتیاز برای مهارت )

 

   نمره CLB   برای هر مهارت                           امتیاز
   نمره CLB 4 و یا کمتر                             ۰
   نمره CLB 5 یا ۶                             ۱
   نمره CLB 7 یا ۸                             ۳
   نمره CLB 9 یا بیشتر                             ۵

تحصیلات

 

با سطح زبان خوب( CLB 7 و یا بیشتر) و مدرک بعد از دبیرستان امتیاز برای CLB 7 و یا بیشتر برای زبان اول با یک  چند مهارت زیر  CLB 9

( حداکثر ۲۵ امتیاز )

امتیاز برای CLB 9 و بیشتر یرای تمام مهارت های زبان اول

(حداکثر ۱۵۰ امتیاز )

دبیرستان و زیر آن                  ۰                   ۰
بعد از دبیرستان

(دوره ۱ساله و یا بیشتر )

                ۱۳                  ۲۵
۲ و یا بیشتر از ۲ مدرک بعد از دبیرستان که حداقل آنها برای        دوره  ۳ سال و یا بیشتر باشد .  

۲۵

 

۵۰

 

نسخه اصلی جدول بالا:

 

با تجربه به کار کانادایی و یک مدرک دانشگاهی  امتیاز برای تحصیلات + ۱ سال سابقه کارکانادایی

( حداکثر ۲۵ امتیاز )

امتیاز برای تحصیلات+ ۲ سال و یا بیشتر سابقه کارکانادایی

( حداکثر ۲۵ امتیاز )

دبیرستان و زیر آن                  ۰                  ۰
بعد از دبیرستان

(دوره ۱ساله و یا بیشتر )

                ۱۳                 ۲۵
۲ و یا بیشتراز ۲ مدرک بعد از دبیرستان که حداقل آنها برای دوره ۳ سال و یا بیشتر باشد  

۲۵

 

۵۰

 

 

 

 

 

تجربه کاری خارجی –با سطح زبان خوب ( CLB 7 و یا بیشتر )

 

 

 

سال تجربه

امتیاز برای تجربه کارخارجی +۱ سال تجربه کارکانادایی

(حداکثر  ۲۵ امتیاز )

امتیاز برای تجربه کارخارجی + ۲ سال یا بیشتر تجربه کار کانادایی

(حداکثر  ۵۰ امتیاز )

           ۰             ۰             ۰
۱ یا ۲ سال تجربه کار خارجی            ۱۳            ۲۵
۳ سال یا بیشتر تجربه کار            ۲۵            ۵۰

 

تجربه کاری خارجی –با تجربه کاری کانادایی

 

سال تجربه

 

امتیاز برای تحصیلات+ ۱ سال سابقه کارکانادایی

( حداکثر ۲۵ امتیاز )

امتیاز برای تحصیلات + ۲سال سابقه کارکانادایی

( حداکثر ۵۰امتیاز)

                 ۰                  ۰                   ۰
 ۱ یا ۲ سال تجربه کار خارجی                 ۱۳                  ۲۵
۳ سال یا بیشتر تجربه کاری خارجی                 ۲۵                  ۵۰

 

 

 مدرک مهارت (شغل های تجارت ) با سطح زبان خوب (CLB  ۵ یا بیشتر ) امتیاز برای مدرک مهارت + CLB 5 یا بیشتر برای تمامی مهارت های زبان اول و ۱ یا چند  مهارت زیر ۷

(حداکثر امتیاز ۲۵ امتیاز )

امتیاز برای مدرک مهارت + CLB 7 یا بیشتر برای تمامی مهارت های زبان

(حداکثر امتیاز ۵۰ امتیاز )

            با مدرک                 ۲۵                  ۵۰

 

 

جمع موارد ۱ و ۲ و ۳  حداکثر  ۶۰۰  امتیاز می باشد .

 

تغییرات جدید در برنامه نیروی متخصص کبک (ماه می ۲۰۱۵)

 

بر اساس اعلام اداره مهاجرت کبکتغییراتی بنیادین در شکل قبول پرونده در برنامه نیروی متخصص این استان اتفاق خواهد افتاد.

کبک در نظر دارد برای کم کردن هزینه ها سیستم آنلاین پذیرش پرونده را از تاریخ اول اکتبر راه اندازی کند. سیستمی که علاوه بر ارسال درخواست به صورت آنلاین، امکان پیگیری آنلاین آن هم فراهم خواهد کرد. همینطور اعلام شده است که زمان شروع پذیرش بعدا اعلام خواهد شد و باید منتظر جزییات بیشتر از سوی آن اداره باشیم به این ترتیب لزوما اول اکتبر تاریخ شروع دریافت پرونده از سوی این اداره نیست مگر اینکه بعدا همین تاریخ برای دریافت پرونده اعلام شود. تا اینجا همانگونه که قبلا تصریح کردم می توان مطمین بود که تا اول اکتبر پرونده ای قابل ارسال نیست.

در ایران شایع شده است که سیستم کبک قرار است شبیه سیستم Express Entry فدرال شود که این موضوع به هیچ وجه درست نیست و آنلاین شدن درخواستها به معنی کپی کردن برنامه فدرال نیست.

علاوه بر این تصریح شده است که پرونده های دریافتی قبل از تاریخی که برای پذیرش پرونده تعیین می شود بازگردانده می شود. لیست مدارک جدیدی منتشر خواهد شد که گفته می شود مدارک کمتری را از متقاضی درخواست می کند ولی در هر صورت پرونده های ناقص و نیز آنها که مطابق دستورالعمل کبک تنظیم نشده اند رد می شوند به جز در مورد متقاضیان برنامه PEQ که نقص پرونده آنها در صورتی که محدود به مدرک تحصیلی و ریز نمرات باشد رد نشده و فرصتی ششماهه برای ارسال به متقاضی داده می شود.

همچنین اگر واجد شرایط برنامه فدرال نیز هستید در باز کردن پروفایل EE تردید نکنید. اقدام هم زمان برای برنامه های مختلف با شرایطی که هست به شدت توصیه می شود.