%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87

 

شناخت کشور فرانسه

فرانسه كه به عنوان كشور هنر و فرهنگ شناخته شده است، چهارمين قدرت صنعتي جهان است و در ميان اولين كشورهاي صادركننده جهان محسوب مي شود.

به عنوان قطب ابتكار و نوسازي علمي و فناوري درجه اول، فرانسه نتايج برجسته اش را مديون توانايي پژوهشي و موفقيتهايش در زمينه هاي بسيار متنوع نظير فضا، حمل و نقل، الكترونيك، مخابرات، شيمي، بيوتكنولوژي و بهداشت است. فرانسه با رويي گشاده به سوي جهان، از فعالان جامعه اروپايي است و براي ساختن اروپايي اقتصادي در ابعاد انساني و اجتماعي فعالانه مي كوشد.

فرانسه هر ساله بيش از ٢٣ درصد از بودجه ملي را به آموزش اختصاص مي دهد و به دقت كيفيت آموزشهاي ارائه شده و مدارك اعطا شده را زير نظر دارد.

آموزش عالي فرانسه از سنتي دور منشا مي گيرد و اكنون در شكلي متحول يكي از متنوع ترين و كارآمد ترين نظامهاي آموزشي است. ضمن آن كه اصالت خود را به عنوان يك نظام عمومي قوي كه كيفيت تحصيلات و آموزشهايي را كه بخشي از هزينه هاي آن توسط دولت فرانسه پرداخت مي شود، حفظ كرده است. عالي بودن مدارك فرانسوي بر روي شبكه به هم پيوسته موسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي با اعتبار و شهرت جهاني تكيه دارد. (بيش از ٣٠٠٠ موسسه شامل ٩٠ دانشگاه، ٢٤٠ مدرسه عالي مهندسي، ٢٣٠ مدرسه عالي بازرگاني و ٢٠٠٠ موسسه متشكل از مدراس عالي هنر و معماري، آموزشهاي پيراپزشكي و غيره) در موسسات دولتي مانند دانشگاهها، دولت مستقيماً سهم بزرگي از هزينه آموزش هر يك از دانشجويان را مي پردازد (حدود ۷٠٠٠ يورو در سال) و در حال حاضر هزينه ثبت نام دانشگاهها در فرانسه در ميان كمترين هزينه هاي ثبت نام در جهان است.

از سوي ديگر، نزديك ٢٠٠ ميليون نفر در جهان به زبان فرانسه تكلم مي كنند: تسلط و آشنايي كامل به اين زبان دسترسي ويژه به بيش از ٤۷ كشور از ٥ قاره جهان را ممكن مي كند.

برای اطلاعات تکمیلی در مورد شناخت کشور فرانسه و مباحث مربوط به سیاست، اجتماع، سرود ملی، پول رایج و همینطور آب و هوا و اقتصاد و آموزش، به بخش مربوط به شناخت کشور فرانسه از سایت بخش فرهنگی سفارت فرانسه مراجعه کنید.

فايل زير مربوط به تحصيل و زندگي در كشور فرانسه كاري از رايزن علمي ج.ا.ايران در منطقه شنگن است:

لينك مستقيم كتاب:

قسمت اول | قسمت دوم | قسمت سوم | قسمت چهارم | قسمت پنجم | قسمت ششم

تحصيلات‌ پيش‌ از ورود به دانشگاه

آموزش در فرانسه اجباري، لائيك و تا ١٦ سالگي رايگان است.

در کشور فرانسه آموزش کودکان با دوره آمادگی از 5 سالگی آغاز می شود. تحصيلات دوره ابتدايي از 6 سالگی شروع می شود و پنج سال به طول می انجامد. سپس کليه دانش آموزان به يک دوره چهار ساله اجباری وارد می شوند. بعد از آن دوره تحصيلات متوسطه عمومی را آغاز می کنند و به مدت سه سال ادامه می دهند.

مجموع تحصيلات پيش دانشگاهی در فرانسه 12 سال است که منجر به اخذ مدرک ديپلم دبيرستان Bac (Baccalauréat) می گردد.

‌تحصيلات‌ دانشگاهي‌

تحصيلات عالی در فرانسه در دانشگاه ها، مدارس عالی مهندسی و مؤسسه های هنرهای زيبا امکان پذير است. کسانی می توانند به دانشگاه ها و مؤسسات فوق راه يابند که ديپلم دبيرستان را گرفته باشند. برای ورود به مراکز آموزش عالی ديگری مانند مدارس عالی دولتی (Ecole Nationale)، مدارس عالی خصوصی و نيز مؤسسه هايی که برای تربيت نيروهای متخصص تأسيس شده اند، از داوطلبان امتحان تخصصی می گيرند. در فرانسه برای خارجيان شرط ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قبولی در امتحان ورودی سراسری زبان فرانسه است.

لیسانس، مستر، دکترا یا LMD

پس از برگزاری کنفرانس اروپا در سال 1998، ابتدا ۴ دولت اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه، انگلستان و ایتالیا، پروژه ایجاد فضایی اروپایی درزمینه آموزش عالی و پژوهش را آغاز کردند سپس تعداد آنها به ۳۶ دولت «اروپای بزرگ» افزایش یافت. با حفظ نظام دانشگاهی خاص هر کشور، روند پی گرفته تطبیق تدریجی این نظامها را تسهیل می نماید. این فضای جدید دانشگاهی اروپایی جابجایی دانشجویان، استادان و پژوهشگران را در اروپا و خارج از آن سهولت می بخشد (به همین خاطر است که برخی از دوره های دانشگاهی مشترک با دیگر دانشگاههای اروپا (مثلا کشور آلمان) برگزار میشوند و به این معنا هستند که مقداری از دوره اصلی را در کشور فرانسه و مقداری دیگر را در کشور دیگر میگذرانید) و قابلیت جذب دانشجو را نیز در دانشگاههای اروپایی در سطح جهانی می افزاید.

اصلاحات انجام شده بر اساس شکل گیری سه سطح اصلی است :

لیسانس (۳ سال تحصیل پس از دیپلم متوسطه)، مستر (۵ سال تحصیل پس از دیپلم متوسطه)، دکترا( ۸ سال تحصیل پس از دیپلم متوسطه). هم اکنون، دو سوم دانشگاههای فرانسوی فرمول LMD را به کار گرفته اند.

اين نظام مبتنی بر سيستم آموزشی واحدی موسوم به ECTS (European Credit Transfer System) بوده و در آن دوره های تحصيلی شامل دو سطح قبل از ليسانس و بعد از ليسانس می باشند که اولی شامل سيکل اول و دومی خود در دو سطح سيکل دوم و سوم تعريف می شود.

‌دوره‌هاي‌ تحصيلي‌ در دانشگاهها

دوره اول یا سیکل اول

شامل هر يک از دوره های ذيل است:

(Diplome d’Etude Universitaire Général) DEUG يا ديپلم تحصيلات عمومی دانشگاهی

(Brevet de Technicien Supérieur) BTS يا گواهينامه تکنسين عالی

DUT (Diplome Universitaire de Technologie)يا ديپلم مؤسسه های فناوری دانشگاهی

(Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques) DEUST ديپلم تحصيلات دانشگاهی علمی و فنی

کليه دوره های يادشده شامل حداقل دو سال تحصيل بعد از ديپلم متوسطه است که به موازات سيستم های جديد شامل 120 واحد اروپايي می باشد.

Licence يا Licence Professionelle: به طور متعارف شامل 6 ترم يا 3 سال تحصيلات نظری، روش شناختی و کاربردی است که 180 واحد را در بر می گيرد (هر ترم 30 واحد). شرط ورود به اين دوره داشتن ديپلم دبيرستان و يا مدرک معادل آن است. دارندگان مدارک DUT و BTS با يک سال تحصيل می توانند Licence Professionelle را دريافت نمايند.

‌‌‌Maitrise: يك‌ سال‌ تحصيل‌ بعد ازLicence يا 4 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان (طول‌ دوره‌ ‌‌مجموعاً‌ چهار سال) را در بر می گيرد.

(Maitrise de Science et de Gestion) MSG و(Maitrise de Science et Technique) MST: شامل حداقل 4 سال تحصيل بعد از ديپلم، يا 2 سال تحصيل بعد از DEUG و دوره های مشابه و يا يک سال تحصيل بعد از Licence است.
دوره دوم یا سیکل دوم

Master: شامل دو سال (4 ترم) آموزش و پژوهش، گذراندن 120 واحد اروپايي و بهمراه پايان نامه است و سال اول و دوم آن به ترتيب به Master I و Master II. شناخته می شود. اين دوره به دو صورت ارائه می شود: Master de Recherche يا پژوهشی و Master Professionel يا حرفه ای.

  • Master de Recherche: دو سال درس و پژوهش، 120 واحد اروپايي و پايان نامه.
  • Master Professionel: دو سال درس و کار حرفه ای، 120 واحد اروپايي و پايان نامه.

Diplome Ingenieur: شامل حداقل 5 سال تحصيل بعد از ديپلم متوسطه يا هنرستان يا 3 سال بعد از DEUg يا دوره آمادگی موسوم به Préparatoire و بهمراه پايان نامه است.

(Diplme d’Etudes Approfondies) DEA‌ و DESS: دوازده‌ تا هيجده‌ ماه‌ تحصيل‌ بعد از دوره‌Maîtrise كه‌ شامل‌ دو مرحله‌ درس‌ و پژوهش‌ و بهمراه پايان نامه است.

‌ديپلم‌ های معماري موسوم به‌DPLG ،DESA : شامل 5/4 تا 5 سال تحصيل بعد از ديپلم متوسطه به همراه پايان نامه است.

Magistrat: شامل حداقل 5 سال تحصيل بعد از ديپلم متوسطه يا هنرستان و بهمراه پايان نامه است.
دوره سوم یا سيکل سوم:

Doctorat: شامل حداقل سه سال پژوهش پس از Master de Recherche يا به عبارتی 8 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان و گذراندن واحدها بر اساس نظر Ecole Doctorat می شود و همراه پايان نامه می باشد.
توجه: مدارک تحصيلی با شروع دوره بعد از 2002 ولی با ضوابط نظام قديم، در صورت ارائه گواهی ارزيابی از دانشگاه های فرانسه، برابر ضوابط نظام جديد ارزشيابی می گردد.

‌نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

1 – مدارک DUT، BTS، DEUG، DEUST به مأخذ “کاردانی” ارزشيابی می گردند.

2- مدرک Licence “کارشناسی” ارزشيابی می گردد.

تبصره: تنها آن دسته از مدارک Licence که شروع دوره آنها بعد از سال 2002 ميلادی و درنظام LMD اخذ شده باشد به مأخذ کارشناسی ارزشيابی می گردند. بدين ترتيب مدارک Licence که شروع دوره آنها قبل از تاريخ يادشده و يا غير از نظام LMD باشد به مأخذ کاردانی ارزشيابی می گردند.

3- مدرک Licence Professionnelle “کارشناسی حرفه ای” ارزشيابی می گردد.

4- مدرک Maitrise و نيز مدارک MSG و MST به مأخذ”کارشناسی” ارزشيابی می گردند.

5- مدرک Master برای دوره پژوهشی (Recheche) “کارشناسی ارشد” و برای دوره حرفه ای (Professionnel) “کارشناسی ارشد حرفه ای” ارزشيابی می گردد.

تبصره- دوره Master I سال اول کارشناسی ارشد تلقی شده و پيش نياز Master II می باشد. در صورت صدور گواهی مربوط به پايان دوره ياد شده از سوی دانشگاه، صرفاً گواهی صحت صدور صادر می گردد.

6- مدارک DEA و DESS به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشيابی می گردند.

7- مدارک Diplome Ingenieur به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشيابی می گردند.

8- مدارکDPLG ،DESA : به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشيابی می گردند.

8- مدرک Magistrat به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشيابی می گردد.

9- مدارک معماری موسوم به DPLG و DESA به مأخذ “کارشناسی ارشد” ارزشيابی می گردند.

10- کليه مدارک Doctorat “دکترا” ارزشيابی می گردند.

تبصره- مدارک دکترای سيکل سوم و Docteur d’Etat مربوط به نظام قبل از LMD “دکترا” ارزشيابی می گردند.

مدرک Docteur Universitaire ارزشيابی نمی گردد.

سيستم تبديل تجربه كاري به مدارك تحصيلي (VAE)

دوستان توجه بفرمايند كه برخي رشته ها در ايران نيست ولي به دليل وجود بازار كار آن، تخصص و سابقه كاري مرتبط با آن رشته وجود دارد. افرادي كه چنين سابقه كاري دارند، چنانچه بخواهند براي تحصيل در فرانسه در همان رشته كه البته در ايران نيست، اقدام كنند، بايد از سيستم تبديل سابقه كاري به مدارك تحصيلي در نظام آموزشي زبان فرانسه (VAE) استفاده كنند.

تاپيك: آشنايي با سيستم تبديل تجربه كاري به مدارك تحصيلي (VAE)

به طور تفصيلي توضيح اين سيستم به اين شرح است:

VAE مخفف Validation des Aquis d’experience است كه در اين سيستم شما عنوان شغلي خود را همراه با شرح وظايف و مدت سابقه ي كاريتان ترجمه و رسمي مي‌كنيد و براي valide كردن (معادل سازي) آنها با مدركي كه مورد تاييد دانشگاه هاي فرانسه باشد، اقدام مي‌كنيد.

نكته ديگر اينكه اين سيستم براي پذيرش از دانشگاه هاي فرانسه براي مقاطع بالاتر مي باشد. نه به اين صورت كه سابقه كاري ارائه شده و مدرك ليسانس يا فوق ليسانس و يا ديپلمهاي فني دريافت شود.

چند نكته مهم:

1- valide كردن، براي هر شخص حقيقي بدون توجه به سن و مليت و سطح تحصيلات صورت مي‌گيرد و مي بايست حداقل سه سال سابقه كار آورده شود. شما مي توانيد همراه با حقوق يا به صورت كارورزي (بدون حقوق) كار كرده باشيد و يا بازنشسته شده باشيد. داخل فرانسه يا خارج از فرانسه كاركرده باشيد. به طور پيوسته يا غيرمتوالي. پاره وقت يا تمام وقت. ولي اگر حقوق بگير هستيد بايد از محل كار خود گواهي مالي بگيريد. (گواهي مالي مي تواند شامل فيش حقوقي شود)

2- عموما پروسه ي وليده كردن آنلاين نيست و بايد حضوري به مراكز campusFrance در منطقه سكونت خودتان مراجعه كنيد تا بتونيد اين كار را انجام دهيد. {campusFrance در تهران} البته دانشگاه هاي فرانسه اغلب بخشي مربوط به VAE دارند كه اين خدمات را انجام مي دهد. ولي اگر دانشگاه مد نظر شما اين بخش اداري را نداشت، مي بايست به بخش فرهنگي سفارت فرانسه مراجعه كنيد.

3- هر فرد مي تونه براي يك مدرك يك بار درخواست دهد و در مورد مدارك مختلف كه در رشته هاي مختلف مي باشند، حداكثر تا سه مدرك را مي توان درخواست داد.

4- گروهي كه مسئوليت valide كردن مدارك دانشجويان را دارند، مثل يك مشاور دانشجو را راهنمايي ميكنند كه اگر احتمالا رشته انتخابي اشتباه انتخاب شده باشد و يا بهتر باشد كه رشته ديگري انتخاب شود، كمك هاي لازم ارائه مي شود.

پس از جمع آوري و ترجمه مدارك، آنها را همراه با فرم مخصوص VAE (فرم مخصوص VAE براي متخصصين با سابقه كاري)، به آدرس بخش امور دانشجويان خارجي دانشگاه مورد نظر ارسال ميكنيد. (حداكثر زمان براي اين كار عموما تا اول ژوئن مي باشد.)

هزينه وليده كردن متغير بوده و به نوع مدرك، دانشگاه، محدوده جغرافيايي در كشور فرانسه و همينطور رشته تخصصي شما بستگي دارد.

‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ فرانسه‌

قسمت مربوط به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی فرانسه در سایت بخش فرهنگی سفارت فرانسه

‌الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ فرانسه، گروه‌ يك‌ (ممتاز).

1- Université de Provence (Aix – Marseille I, II. III)

2- Université de Picardie Jules – Verne

3- Université de Angers

4- Université de Franche – Comté, Besancon

5- Université de Bordeaux (I, II, III, IV)

6- Université de Bretagne Occidentale

7- Université de Caen

8- Université de Savoie

9- Université de Clermont – Ferrand (I, II)

10- Université de Bourgogne, Dijon

11- Université de Gronoble (I, II, III)

12- Université de Havre

13- Université de Lille (I, II, III)

14- Université de Limoges

15- Université de Lyons (I, II, III)

16- Université de Maine – Le Mans

17- Université de Metz

18- Université de Montpelier (I, II, III)

19- Université de Haute – Alsace Mulhouse

20- Université de Nancy (I, II)

21- Université de Nantes

22- Université de Nice Sophia Antipolis

23- Université d´ Orléan

24- Université Paris (I, II, III, IV, V, VI)

25- Université Paris (IX, X, XI, XII, XIII)

26- Université de Pau

27- Université de Perpignan

28- Université de Poitiers

29- Université de Reims Champagne – Ardenne

30- Université de Rennes (I, II)

31- Université de Rouen – Haute Normadie

32- Université Jean Monnet Saint – Etienne

33- Université Strasbourg (I, II, III)

34- Université de Toulon et du Var

35- Université de Toulouse (I, II, III)

36- Université Francois Rabelais de Tours

37- Université de Valenciennes et du Hainut – Cambresis

38- Université de Versailles Saint – Quentin – en – Yvelines

39- Institut National Polytechnique de Toulouse

40- Institut National Polytechnique de Gronoble

41- Institut National Polytechnique de Lorraine

42- Ecole Nationale

‌42 -كليه‌ مدارس‌ عالي‌ دولتي‌

43- Institut National des Télécommunications(INT)

44- Université de Cergy- Pontoise (University of Cergy- Pontoise)

45- Université Denis Diderot (Paris VII)

46- Université d’ Avignon et des Pays de Vauculse

47- Ecole Nationale Supérieure de I’Aéronautique et de I’Espace (ENSAE- SUPAERO)

48- Ecole Nationale Supérieure des Télécomunications de Bretagne

49- Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL)

50- Ecole Nationale Supérieure d’Electrotechnique, d’Electronique, d’Informatique, d’Hydrolique et des Télécommunications de Toulouse (ENSEEIHT)

51- Université de Technologie de Compiégne (UTC)

52- Ecole National Supérieure d’Ingénieurs Sud Alsace

53- Ecole National Supériure des Techniques Industrielles et des Mines de Nantes (تامقطع کارشناسی ارشد و در رشته های علوم کامپیوتر، علوم انسانی، مهندسی صنایع، مهندسی محیط زیست، فیزیک)

53- Universite Paris- Est

54- Ecole Natioale Superiore d’Architecture de Grenoble

55- Université de la Rechelle

56- Université de Technologie de Troyes

57- Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Batiment et de I ‘Industrie

58- Institut National des Langues et Civilisation Orientales (INALCO)

59- Ecole Centrale Paris

60- Université de Corse Pascal Paoli

61- Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

62- Agro Paris Tech

63- Centre Internqtionql d’Etudes Suip

64- INSA-Lyon

65- INSA- Rennes

66- INSA- Rouen

67- INSA- Strasbourg

68- INSA- Toulouse

69- Museum National d’Histoire Naturelle

70- Ecole Central de Nantes

71- Ecole National Supérieure des Mines de Paris

72- Ecole Polytechnique (EP-Palaiseau)

73- Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille

74- Institiut Supérieure de Mécanique de Paris
‌ب) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فرانسه، گروه دو (خوب)

1- INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires)

2- Université Vincennes- Saint- Denis (Paris VIII)

3- Ecole Supérieure de Commerce de Reims (صرفا” تا کارشناسی ارشد و در رشته مديريت)

4- CERAM Sophia Antipolis (صرفا” تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مديریت، تجارت، بازرگانی، اداری و مالی)

5- Paris Graduate School of Management (صرفا” تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت)

6- ESSEC Business School (کليه مدارک، بغير از مدرک Mastéré Spécialisé قابل قبول است. رشته تجارت)

7- Ecole Pratique des Hautes Etudes

8- Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC)(صرفا” تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته تجارت)

9- Ecole Supérieure Libre des Sciences Commercials Appliquées (ESLSCA) (صرفا” تا کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و مديريت)

10- Rennes International Business School (صرفا” تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های تجارت و بازرگانی)

11- Ecoles des Hautes Etudes Commerciales (Groupe HEC)(صرفا” تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و اقتصاد)

12- Ecole d’Architecture de Paris- Belleville (صرفا” تا مقطع کارشناسی ارشد)

13- Ecole d’Architedcture de Paris- Val-de-Sein (صرفا” تا مقطع کارشناسی ارشد)

14- Institut Supériur d’Electronique de Paris (ISEP) (صرفا” تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های کامپيوتر، الکترونيک و مخابرات)

15- Ecole Supérieure d’Optique (ESO)(تامقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی برق، مخابرات، فيزیک و اپتیک)

16- Institut Supériure des Matérieux et Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS)(تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی مواد و مکانیک)

17- Ecole Superieure d’ Electronique de l’ oust (ESEO)(پس از بررسی کيفی (اخذ آزمون، بررسی کيفی رساله، درخواست مقاله))

18- Institut de Physique du Globe de Paris

19- Euromed Marseille (Ecole de Manadement)(صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد)

20- Ecole Superieure d’Ingénieurs en Génie électriaue (صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد)

21- Institut Supérieure d’ Argriculture (صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد)

22- Ecole Superieure d’ Architecture

23- Ecole Supérieure de Commerce Bretagne- Brest

24- Conservatoire Nationale des Arts et Metiers

25- Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد)

26- Grenoble école de Manaement (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و فقط مدرک منتهی به دیپلم ملی فرانسه مورد تائید است. مدارک دوره های منتهی به دیپلم داخلی این مدرسه ارزشیابی نمی شود.)

27- Institut Supérieure d’Agriculture (ISA)(صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد)

28- Audencia Nantes Ecole de Management (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد)

29- Ecole de Management Léonard de Vinci

30- Ecole Supérieure d’ingénieurs Léonard de Vinci

31- Institut International de Multimédia Léonard de Vinci (پس از بررسی کيفی (اخذ آزمون، بررسی رساله، چاپ مقاله))

32- Eurecom Sophia Antipolis (فقط در صورتی که دوره ها به صورت مشترک با مدرسه عالی مخابرات پاريس و پلی تکنيک فدرال لوزان سوئيس برگزار شود قابل ارزشيابی است.)

33- Ecole Nationale Supérieur d’Architecture de Strasbourg (Unité Pédagogique d’Architecture de Strasbourg)

34- Ecole d’ingénirurs en Génie des Systémes Industriels

35- Ecole Supérieur de Commerce de Rouen (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد)

36- Ecole Supérieur de commerce de Toulouse (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد)

37- Institut de Préparation à l’Administration et à la gestion (IPAG) (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد)

38- Ecole Supérieur d’ingénieurs des travaux de la construction de Caen (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد)

39- Ecole Internationale de creation audiovisuelle et dr réalistion (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد)

40- Groupe école Supérieure de commerce Chambéry Savoie (صرفاً تا مقطع کاردانی)

41- دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ دولتي‌ كه‌ مورد تأييد وزارت‌ آموزش عالي و تحقيقات فرانسه‌ هستند.
معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ نامعتبر در كشور فرانسه

چنانچه نام دانشگاه يا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غيرمعتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی می بايست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.

1- Academie Internationale des Hautes Etudes

2- Centre d’etude diplomatique et Strategique

3- Diplome d’etudes superieus-3eme cycle

4- Ecole pour l’Inormarique et les nouvelles technologies (EPTHECH)

5- Educatel

6- International University of Paris

7- Robert de Sorbon

8- Shiller International University

9- Total University

10- Vatel Hotel School

11- European Virtual University

12-مدرک Master Specialise از مدرسه مرکزی پاریس

13- International School of Management (ISM)

گرفتن ویزا

آدرس بخش فرهنگی سفارت (ساختمان مرکزی و اداری):

Adresse : 53, Chahid Reza Nourian (ex Kouhestan’e nohom), Farmanyeh, 19537 TEHERAN

Tel. : (00 98 21) 2228 03 72 / 2229 22 82 / 2280 50 60

Fax. : (0098 21) 22 80 35 38

Courriel : scac@scacteheran.com

Accueil du public : de 9 h à 16 h 30 sur rendez-vous.

صفحه مربوط به فرمها در سایت سفارت فرانسه در تهران

پس از اين مرحله مدارک زیر را در دو نسخه برای تحویل به بخش فرهنگی سفارت فرانسه آماده کنید:

1.دو نسخه از فرم های درخواست ویزاي بلند مدت، پُر شده، امضا شده با ذکر تاریخ (فرمها بر روی سایت سفارت قرار دارند)

2.دو قطعه عکس جدید (مشخصات عکس مورد نظر بر روی سایت سفارت فرانسه توضيح داده شده است)

3.کپی کلیه مدارک تحصیلی از دیپلم به بعد، همراه با ترجمه فرانسه آنها + کپی ریز نمرات همراه با ترجمه فرانسه آنها

4.کپی شناسنامه ایرانی همراه با ترجمه فرانسه آن

5.رزومه یا شرح مشخصات به زبان فرانسه یا انگلیسی

6.انگیزه نامه (SOP) به زبان فرانسه یا انگلیسی

  1. کپی مدرک زبان فرانسه (DELF,TCF,TEF,…) برای اشخاصی که تحصیلات آنها به فرانسه خواهد بود.

8.کپی گواهی ثبت نام، یا پیش ثبت نام در یک دانشگاه یا موسسه آموزش عالی فرانسه، دولتی یا خصوصی، معتبر و شناخته شده توسط دولت فرانسه.

9.در صورت اشتغال، اصل گواهی اشتغال به کار و برگه مرخصی يا تسويه حساب از شركت همراه با ترجمه فرانسه آنها.

10.مدرکی دال بر داشتن منابع مالی (یکی از موارد زیر):

  • موجودی 7500 یورو به صورت معادل ریالی یا ارزی به نام متقاضی در یکی از شعب بانکهای ایرانی درایران.
  • برای بورسیه های دولت ایران، نامه ساپورت مالی از طرف سازمان مربوطه با قید مبلغ.
  • برای اشخاصی که از طرف دانشگاه و یا سازمانی در فرانسه بورس دریافت می کنند، نامه ساپورت مالی از طرف سازمان مربوطه با قید مبلغ.

11.کپی 5 صفحه اول پاسپورت

[www.ambafrance-ir.org آدرس سایت سفارت فرانسه]

مدارک ترجمه شده باید به تایید دادگستری، امور خارجه (که اصطلاحا رسمی کردن مدارک گفته میشود) و همچنین تایید سفارت فرانسه در تهران برسند. دارالترجمه ها خود اقدام به رسمی کردن مدارک میکنند. برای تایید سفارت فرانسه در تهران، باید روزهای غیرتعطیل از ساعت 8 الی 11 به کنسولگری فرانسه واقع در خیابان نوفل لوشاتو (زیر پل حافط) مراجعه كنيد. به دليل ازدحام جمعيت و متقاضي، زودتر از زمان برنامه ريزي شده به آنجا مراجعه كنيد. آدرس مصور در گوگل
پس از تحویل مدارک به بخش فرهنگی سفارت فرانسه، نسخه اي از مدارك را بر ميدارند و نسخه دوم را براي ارائه به کنسولگری، به شما تحويل مي دهند. وقتی با بخش فرهنگی سفارت فرانسه تماس گرفتید و قرار برای دادن مدارک به آنها (تاکید می کنم دادن مدارک به بخش فرهنگی سفارت فرانسه نه گرفتن فرمها از آنها) را مشخص كرديد از ساعت یک تا شش عصر با شماره 02164094000 تماس و وقت کنسولگری بگیرید. توجه کنید روزی که به بخش فرهنگی سفارت فرانسه برای دادن مدارک مراجعه می کنید مطمئن باشيد که پرونده شما مشکلی نداشته باشد. زيرا کنسولگری فقط و فقط یک بار با شما مصاحبه مي كند و اگر پرونده شما ناقص باشد، هنگام تکمیل پرونده فرصت توضیح و رفع ابهام از مدارک جدید را نخواهید داشت. پس اگر بخش فرهنگی سفارت فرانسه از مدارك شما ایراد گرفت، قرار کنسولگری را کنسل کنید و ابتدا نواقص پرونده تان را برطرف كنيد.

هنگام مراجعه به کنسولگری باید محل اقامتتان در فرانسه مشخص باشد. مدارک مالی از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردارند، علاوه بر رسيد پول حواله شده، باید مدارک مالی لازم حاکی از پشتیبانی مالي از شما ارائه دهيد.

اجازه ي كار بعد از پايان تحصيلات در فرانسه

شما در صورت گرفتن مدرك در دانشگاه هاي فرانسه ، 6 ماه مهلت خواهيد داشت تا كار مرتبط با تحصيلاتتان پيدا كنيد و اگر موفق به پيدا كردن كار شويد و حقوق اين كار حداقل يك و نيم برابر حداقل دستمزد در فرانسه باشد اقامت شما به مدت قرارداد كاري شما تمديد خواهد شد. در دوره ي 6 ماهه كه شما مشغول جستجو براي كار هستيد اجازه ي انجام كار غير مرتبط براي تامين مخارج زندگيتان را داريد.

زبان فرانسوي

متاسفانه فرانسوي ها علاقه ي زيادي به زبان انگليسي ندارند. اين مسئله موجب ميشود كه شمازبان فرانسوي را حتي در صورت انگليسي بودن دوره ي تحصيلتان، فرا بگيريد زيرا بدون دانستن زبان فرانسوي شما در اين كشور به مشكل خواهيد خورد.توصيه مي شود قبل از سفر حتي باوجود انگليسي بودن دوره ي تحصيلاتتان، در حد مكالمه با اين زبان آشنا شويد.